Equine assisted coaching heeft als doel bewustwording te bereiken door de coachee te stimuleren over zichzelf en anderen na te denken en zijn eigen oplossing te vinden door middel van ervaringsgericht leren en te profiteren van de feedback die een paard daarbij kan geven.

 

De ervaring en de beleving van de coachee staan hierbij centraal.

De coach faciliteert het leerproces door die leerervaring aan te bieden, die de coachee in de gelegenheid stelt te leren wat nodig is.

 

De coachee wordt gevraagd ´ iets´  met het paard te doen. Dit kan van alles zijn, en wordt afgestemd op wat nodig is. Samenzijn met het paard, contact maken, observeren, of het uitvoeren van een specifieke activiteit. 

 

In ons dagelijks leven ligt de focus veelal op alles wat met intellect, de hersens in ons hoofd bedacht kan worden, en schakelen we vaak zonder er bij na te denken ons gevoel uit. 

 

Door ervaringsgericht te leren, in de emotionele veilige aanwezigheid van een paard, komen we als vanzelf bij wat we voelen (ervaren). Met de informatie kunnen we vaak verder, wat het ervaringsgericht leren zo sterk en efficiënt maakt.

Geen woorden, maar paarden die laten ervaren.

 

Deze methode is ook heel geschikt om teams sterker te maken.

 

Bij equine assisted coaching gaan we ervan uit dat iedereen de oplossing van de coachvraag in zich heeft.